Old comrades on tour
Meest recente berichten
Recente reacties

Home

 

 

“Ouwe Poep” is een dweilband bestaande uit muzikanten die dienen of hebben gediend (meestal als dienstplichtige) bij een Militair Muziekkorps. De dweilband is een puur initiatief van de leden, waarvan de meesten elkaar ook kennen uit hun tijd als militair muzikant. Dit dweilorkest en deze site hebben dus als zodanig niets met Defensie te maken. “Ouwe Poep” is in eerste instantie opgericht om mee te doen aan de jaarlijkse “Bemmelse Dweildag”, maar ze zijn niets te beroerd om ook op andere gelegenheden te musiceren of andere activiteiten met elkaar te ontplooien.

Nomen Meum Lepus Est

 

“Ouwe Poep” is een uitdrukking die ten tijde van de opkomstplicht door dienstplichtigen onderling werd gebezigd als aanduiding voor een dienstplichtige die al langere tijd onder de wapenen was en waarvoor de dienstplichtigen die nog niet zo lang in dienst waren respect dienden te tonen.